background
Ukraine English
public sources
Ukraine Офіційні українські правові ресурси у відкритому доступі:
Ukrainian official legal resources in open access:
Законодавство України
Legislation of Ukraine
Єдиний державний реєстр судових рішень
Unified state register of court decisions
Єдиний державний веб-портал відкритих даних
Unified state open data web portal
Автоматизована система виконавчого провадження
Automated system of enforcement proceedings

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії

Roman

Lawanalytics - незалежний інформаційно-правовий ресурс, метою якого є вивчення досвіду європейської і світової правової традиції у ключовій галузі комерційного права - контрактному праві, досвіду альтернативного врегулювання контрактів - lex mercatoria, "м'якого" матеріального права ("soft law"), й засад міжнародного арбітражу. Особливу увагу приділено питанням англійського контрактного права (права контрактів), з огляду на його "альтернативність" для українського юриста, що важливо для розширення правничого світогляду.

До вашої уваги:

Англійське право контрактів - викладення теоретичних та практичних питань англійського права контрактів, на основі актуальної англомовної літератури.

Міжнародний арбітраж - розділ, присвячений загально-теоретичним питанням міжнародного арбітражу.

Принципи УНІДРУА 2016 - переклад на українську мову Принципів міжнародних комерційних контрактів, в редакції 2016 р., Міжнародного інституту уніфікації приватного права (Принципи УНІДРУА 2016, UPICC 2016).

Есеїстика - статті з загальних правових питань, цікавих для розширення правничого світогляду та розуміння засад сучасного контрактного права.

Шаблони документів - зібрання та структурування документів (зразків) в сфері комерційного права. Містить документи з матеріального та процесуального права. Зразки взяті з багаторічного досвіду використання на практиці.

Юридична бібліотека - добірка юридичної літератури: (1) твори юристів та мислителів минулого, які визначили тенденції правової думки багатьох наступних поколінь; (2) історичні правові документи, що сприяли визначенню основних сучасних прав та свобод людини, а також принципів міжнародного комерційного права та торгівлі; (3) правові документи, важливі для розуміння правил та принципів міжнародної торгівлі. Всі твори отримані із відкритих джерел в мережі Інтернет, й, відповідно, доступні для безкоштовного завантаження в тих саме електронних форматах.

Проект є незалежним - тобто не має стосунку до урядових чи бізнес-структур, як українських, так і закордонних. Ми активно розвиваємось, отже інформація, в міру можливостей, буде поступово додаватись. У випадку бажання підтримати проект фінансово, чи просто висловити побажання або зауваження, надсилайте листа на нашу електронну адресу: lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting